Marketlerde KDV içerisinde satış fiyatı ortalama 30 TL’ye çıkan ve yıllık zam oranı yüzde 300’e kadar çıkan şeker fiyatları için yeni bir karar alındı. Geçtiğimiz günlerde zincir marketlerin ürünlerde fiyat sabitlemesine gittiğini açıklamasının ardından Pancar Şekeri Üreticileri Derneği de şekerin fabrika çıkış fiyatında sabit fiyat uygulamasına gidileceğini duyurdu.

1 Eylül’e Kadar Sabit Fiyat!

Konuyla ilgili Pancar Şekeri Üreticileri Derneği tarafından yapılan açıklama kapsamında Türkiye’de 15’i kamu, 12’si özel, 6’sı kooperatif olmak üzere toplam 33 şeker fabrikasının bulunduğu ve üretimin ülke ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu belirtti. Yapılan açıklamada:

“Geçtiğimiz yıl dünya şeker fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle stok planlamamızı bozan ve arz istikrarını etkileyen olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak içinde bulunduğumuz pazarlama yılında gerçekleştirdiğimiz şeker üretim rakamları ve arz istikrarını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığımızca sektörde oluşturulan koordinasyon mekanizması sayesinde dünya şeker piyasalarında olası dalgalanmalara karşı herhangi bir risk ihtimali kalmamıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde şeker üreticileri olarak, 1 Eylül'e kadar şeker fabrika çıkış fiyatlarında, halihazırdaki fiyatları esas alarak sabit fiyat uygulaması başlatacağımızı, sabit fiyat uygulamasının uzun süredir istikrarlı bir şekilde seyreden perakende fiyatlarına da olumlu yansıyacağını, ülkemizin gıda güvenliğinin sağlanmasına ve ekonomimize destek olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun ve sektör paydaşlarımızın bilgisine saygılarımızla arz ederiz." denildi.