Trabzonspor'da Üyelikten Çıkarılanlar Ne Yapacak?

Trabzonspor’da aidatlarını 2 yıl üst üste ödemeyen çok sayıda kişi üyelikten çıkarıldı.

Trabzonspor'da Üyelikten Çıkarılanlar Ne Yapacak?

Üyelikten çıkarılanlar arasında çok sayıda önemli kişi de yer alırken şimdi merak konusu bu kişilerin yeniden Trabzonspor’a üye olmak isterlerse ne yapacakları oldu? Trabzonspor tüzüğünde bu durum ise açıkça belirtiliyor.

Bordo-mavililer tüzüğün 19/b maddesine dayanarak bu kişileri üyelikten çıkarırken itiraz yolu da açık bırakılıyor.

Tüzüğün 19/b maddesinde ise şu ifadelere yer veriliyor:  “Yönetim Kurulu, yıllık aidatını ödemeyen asıl üyeleri, takip eden yılın ocak ayının en geç onuncu günü saat 17.00’ye, elektronik ortamda 24.00’e kadar Dernekteki üye kayıt numaraları ve isimleri ile ilan ederek, varsa sicil kaydındaki telefon numarasına kısa mesaj göndererek borçlarını 60 gün içerisinde ödemeye davet eder.

Yönetim Kurulu, iki yıl üst üste 60 günlük çağrıya rağmen borçlarını ödemeyen üyeleri, çağrı süresinin bitimini takip eden 7 gün içerisinde, Sicil Kurulu’nun bildirimi üzerine tüzüğün 23.maddesi gereğince asıl üyelikten çıkarır.  Bu kararı 3 gün içerisinde Sicil Kurulu’na gönderir. Bu süreler Yönetim Kurulu tarafından uzatılamaz” ifadeleri yer verildi. 

Trabzonspor’dan aidatlarını ödemeyen üyelere gönderilen kısa mesajda ise 60 gün süresi belirtilirken son tarih ise 8 Mart olarak ifade edildi.  Ancak buna rağmen üyelik aidatlarını ödemeyen üyeler geçtiğimiz günlerde üyelikten çıkarılmaya başlandı.  Üyelikten çıkarılanların ise Trabzonspor’a dilekçeyle itiraz etmesi gerekiyor.  Bu durum ise Madde 23 Üyelikten Çıkarma kısmında ifade ediliyor. 

30 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMELERİ GEREKİYOR..

  Madde 23/ b bendinde, “b Tüzüğün 19’uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen esaslara göre aidat ödenmemesi” olarak dile getiriliyor.  Aynı maddenin e bendinde ise, bu kişilerin yeniden nasıl üyeliğe döneceği ise şu şekilde tarif ediliyor: 

“Yıllık aidatını 2 yıl üst üste ödemeyen asıl üyeler, Sicil Kurulu’nun bildirimi üzerine Yönetim Kurulu’nun kararı ile üyelikten çıkarılır. (a),(b),(c) bendindeki sebeplerle üyeliği sona erdirilenlerin kayıtları talepleri halinde 

“Taraftar Üyeliğe” dönüştürülebilir.

Üyelikten çıkarma kararları internet sayfasında yayınlanarak tebliğ edilir, ayrıca Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içerisinde ilgilinin mevcut telefonuna kısa mesaj olarak gönderilir.

Çıkarılan üye, Medeni Kanun’un 67.maddesine uygun itiraz etmek ister ise, internet sitesinden ilandan itibaren 30 gün içerisinde bizzat veya avukatı kanalıyla Yönetim Kurulu’na noterden itiraz dilekçesi gönderir. MK 67.maddesine uygun olması koşuluyla itiraz dilekçesi, ilk Genel Kurulda (tüzük kongreleri hariç) okunur, leh ve aleyhe konuşmalardan sonra oylanır. Genel Kurul salonunda bulunanların salt çoğunluğu ile çıkarma kararı kalkan üye, Genel Kurula katılma, seçme ve seçilme hakkını elde eder. İtirazı genel kurulca ret edilen üye Genel Kurula yeniden itiraz edemez.

Mahkeme kararı ile üyeliğe dönen üyenin kazanılmış hakları korunur.

Bu maddenin (b) fıkrası hariç olmak üzere üyelikten çıkartılan üye tüm haklarını kaybetmiş olacağından, yeniden üyeliğe başvurması halinde kendisine yeni üye işlemi yapılır. Ancak, bunlardan yeniden giriş ücreti alınmaz.

Çıkan üyenin veya tüzüğe aykırılık nedeniyle üyelikten çıkarılan üyenin, tüzüğe aykırılık durumunun kalkmış, ödediği ödentileri geri almamış ve itiraz etmemiş olması koşullarıyla, yeniden üyeliğe kabulü halinde giriş aidatı alınmaz”  

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER