Turing teminat bedeli, yabancıdan yabancıya araç satın alım satım işlerine ilgili kişiler tarafından sıklıkla merak edilir. taxfreecar firmamız ile Turing teminatı hakkında tüm bilgileri detaylı bir şekilde öğrenebilir, firmamızdan profesyonel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Turing teminat bedeli, yabancıdan yabancıya araç satışında ödenmesi gereken bir bedeldir. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 130 ve 131. Maddesinden ötürü geçici ithal yoluyla taşıt getirmenin öncelikli şartı Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’ndan alınacak yabancı taşıtlar geçici giriş karnesine sahip olmaktır. Turing, belge düzenlenen taşıtın gerekli kurallara uymaması halinde çıkacak vergilere karşın kefil olmak demektir. Sistem işleyişinin sağlanması için karne alınan taşıtın vergilerinin bir bölümü depozito mahiyetinde Turing’e bırakılmaktadır. Taxfreeecar olarak ilgili soruları ve yanıtlarını aşağıda sizlerle paylaşmaktayız.

Peki, kimler mavi karne hakkından faydalanamaz?

·         1.ve2. sınıf Dışişleri Bakanlığı kimlik kartına sahip konsolosluk ve elçilik çalışanları

·         Çift uyruklu vatandaşlar (Türk vatandaşlığı bulunan)

·         Türkiye’den emekli olmuş bireyler, mavi kartlı emekliler

·         Türkiye dışında yabancı ülkede 185 gün yerleşik olmayan kişiler

Turing Teminatı Mavi Karne İçin İstenen Belgeler

Çalışanlar için;

Akıllı İlaç Davalarında Hukuki Yollar Akıllı İlaç Davalarında Hukuki Yollar

·         Fotokopileri ile birlikte pasaport ve sürücü belge asılları

·         İlgili bakanlıktan alınmış çalışma izni fotokopisi

·         Çalışma izninden muaf olmuş kişiler için SGK’dan alınacak Türkiye’de çalıştıklarını gösteren resmi belge

·         Taşıtın kendisine ait olduğunu gösteren araç ruhsatı

·         Kişinin çalıştığı işyerinden Kuruma hitaben yazılmış görev ve süresini belirtmiş yazı işyerinin imza sirküleri ile beraber

·         Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış Araç Tespit Tesellüm Tutanağı

·         Teminat mektubu

Öğrenciler için;

·         İkamet tezkeresi

·         Öğrenim gördüğü kurumdan Kuruma hitaben yazılmış öğrenci belgesi

·         Pasaport ve sürücü belgesi ile fotokopileri

·         Taşıt kendi üzerineyse araç ruhsatı ve satış sözleşmesi ile fotokopileri

·         Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış Araç Tespit Tesellüm Tutanağı

·         Teminat mektubu

·         Taşıt sahibi tarafından doldurulmuş başvuru formu

Emekli yabancılar için;

·         İkamet tezkeresi

·         Ülke sosyal kuruluşları tarafından verilen emekli olduğunu gösteren belge

·         Fotokopileri ile birlikte pasaport ve sürücü belgesi

·         Taşıt kendi üzerineyse araç ruhsatı ve satış sözleşmesi ile fotokopileri

·         Gümrük Müdürlüğü’nden alınmış Araç Tespit Tesellüm Tutanağı

·         Teminat mektubu

·         Başvuru formu

Mavi Karne Hakkında Önemli Bilgiler

·         Mavi karne 1 ya da 2 yıl şeklinde ikamet tezkeresi ve çalışma izni sürelerini geçmeyecek şekilde düzenlenir.

·         Mavi karne süresi bitmeden önce belge süresini uzatmak için Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na müracaat etmek gerekir.

·         Mavi karne üzerine yapılan işlem; kişinin sonradan vazgeçmesi ya da gümrükte işlem yaptırılmaması üzerine geri alınamaz.

·         Uluslararası diller üzerine yazılmayan araç ruhsatlarının konsolosluk ya da noter onaylı çevirisi yapılmalı

·         Kurumdan alınan mavi karne önce gümrük müdürlüğüne, sonra bağlı bulunan ilin trafik şube müdürlüğüne verilmesi gerekir.

·         Yatırılmış Turing teminat iadesi için aracın kesin yurtdışı çıkışının yapılması, ilgili trafik şube ve gümrükten dosyası kapatılmasından sonra mavi karne cildinin Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’na iade edilmesi gerekir.