LGS; ortaokul öğrencilerinin iyi bir lisede okuyabilmesi için girdikleri her yıl yapılan bir sınavdır. Ortalama 1 milyon öğrencinin girdiği bu sınavın neticesinde yaklaşık olarak 1000 tane nitelikli lise tercih edilebilir

Her yıl yapılan bu sınavın puanları hesaplanırken Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu kılavuzdaki karmaşık bir formül uygulanır. İçerisinde standart sapma, net ortalamaları en yüksek ve en düşük adayın sonuçlarının da hesaba katıldığı bu formüle göre puan hesaplamak pek mümkün değildir

2023 LGS hangi soru kaç puan?

Türkçe dersinden bir net 4,34 puan, İnkılap Tarihi dersinden bir net 1,66 puan, Din Kültürü dersinden bir net 1,89 puan, Yabancı Dil dersinden bir net 1,50 puan, Matematik dersinden bir net 4,25 puan ve Fen dersinden bir net 4,12 puan getirmektedir 3 yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda standart sapma uygulanıp ve en yüksek 500, en düşük 100 puan olacak.

Lgs Matematik kat sayısı kaç?

2023 LGS de Matematiğin katsayısı 4,25 ile Türkçe'den  sonra en yüksek ders olmuştur Daha önceki senelerde bu katsayı çok daha yüksek rakamlara ulaşmıştır 2018 senesinde 7,63, 2019 senesinde 4,95 ve 2020 senesinde 5,62 olarak belirlenmiştir

LGS’de her sorunun katsayısı farklı mı?

LGS’de her sorunun katsayısı aynı değildir. Ağırlıklı katsayı noktasında Matematik, Fen ve Türkçe aynı katsayıya sahip olsalar bile, matematik her sınavda en az yapılan ders olduğu için standart sapma ile beraber en çok puanı getiren test olmaktadır Her dersin katsayısı farklıdır ama derslerin içindeki her sorunun katsayısı aynıdır. Matematikteki 20 sorunun puan olarak birbirinden farkı yoktur

LGS Puan Hesaplama için tıklayınız

Lgs’de hangi ders belirleyici olacak?

Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri dersleri belirleyici olacaktır. Son birkaç sınavda katsayı olarak en yüksek ders matematik olmakla beraber Türkçe ve Fen dersindeki birer net 3,5 puanın üzerinde puan getirmektedir

Lgs’de 1 yanlış kaç puan 2023?

LGS‘de 3 Yanlış 1 doğruyu götürür Dolayısıyla 1 Yanlış 1,33 net kaybına sebep olur. Matematik 1 Yanlış 5,67 puan, Türkçe 1 Yanlış 5,79 puan , Fen 1 Yanlış 5,49 puan , İngilizce 1 Yanlış 1,78 puan , Din 1 Yanlış 2,53 puan , İnkılap 1 Yanlış 2,01 puan yapmaktadır

İzmit Adem Hoca Özel Ders İzmit Adem Hoca Özel Ders

En Doğru LGS Puan Hesaplama Hangisi?

Her sene sınavdan hemen sonra katsayıları MEB ile birebir aynı olarak güncelleyen kazanabilirsin.com Daha önce sınava girmiş herhangi bir öğrencinin sonucu ile karşılaştırıldığında birebir aynı sonucu veriyor

LGS Yüzdelik Dilim Hesaplama işlemini de aynı sayfadan yaparak birebir aynı sonucu verdiğini görebilirsiniz

LGS derslerin katsayıları 2023

DERSLER

KATSAYILAR

2023

TABAN

PUANI

194,7521

TÜRKÇE

4,348684

MATEMATİK

4,253881

FEN

4,123078

İNKILAP

1,666508

DİN

1,899422

YABANCI DİL

1,507575