Emekliler Ramazan bayramı öncesi çifte bayram yaşadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik işlemleri tamamlanan EYT'liler de dahil emeklilerin aylık ve 1100 liradan 2 bin liraya çıkan zamlı ikramiyelerinin ödeme takvimini açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre, 2023 yılı Nisan ayı için. SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan bayramı ikramiyeleri ödeme günü 17, 18, 19,20 olanlar 14 Nisan tarihinde, ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan tarihinde, ödeme günü 24, 25,26 olanlar 16 Nisan'da alacak. İkramiye ve aylıklar, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 25, 26 olanlara 17 Nisan'da, 27, 28 Nisan olanlara da 18 Nisan'da yatacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar da ikramiyelerini 19 Nisan'da alacak.

EN DÜŞÜK AYLIK NİSAN İTİBARİYLE 7500 LİRA

EN düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren yasa da dün yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak. Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2023'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak. Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik maddeleri, kanunun yayımını takip eden aybaşından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personele yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1'inde, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

SGK PERSONELİNE FAZLA MESAİ

Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda 657 sayılı kanuna tabi personele, 1 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 3 ay süreyle, ayda 100 saati ve yasada belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 10 katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti verilecek.

GEÇİCİ İŞÇİLERİN DE YÜZÜ GÜLDÜ

Yasayla kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı. Geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

Bu şekilde iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor. İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Bayram Şekeri Fiyatları Yüzde 32 Zamlandı! Bayram Şekeri Fiyatları Yüzde 32 Zamlandı!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2018 yılında Ramazan ve Kurban bayramlarında 1.000'er lira olarak ödenmeye başlanılan bayram ikramiyesi 2021 yılında 1.100 TL' ye yükseltildi. Yeni düzenleme ile bu tutar yüzde 82 artışla 2.000 liraya yükseltiliyor. Emekliler hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda 2.000'er TL ikramiye alacak.

Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dâhil olmak üzere 15.6 milyon emekli yararlanacak. Emeklilerin bayramlarını rahat geçirmeleri için 2018'den bugüne kadar 114 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi.